การออกแบบเล็บอะคริลิคด้วยผลิตภัณฑ์ SuperNail

Posted in SNP Courses

SuperNail Acrylic Design Nails

SuperNail Acrylic Advanced and Decoration Course การต่อเล็บอะคลิลิกขั้นสูงและการตกแต่ง ด้วยผลิตภัณฑ์จาก SuperNail

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน วันละ 8 ชั่วโมง อบรมโดยผู้สอนจาก SuperNail. การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 จนถึงเวลา 17.00

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2 days training are 2500 Baht after purchasing the Acrylic Advanced and Decoration Kit.

ต้องใช้นางแบบในการอบรม.

 

SuperNail Acrylic Advanced and Decoration ประกอบด้วย:

- การขึ้นโครงเล็บแบบปลายขาวขั้นสูง

- การตกแต่งเล็บอะคลิลิก: การไล่สี, 3D ลายดอกไม้, การทำลวดลายภายในเล็บ Inlay Design

หลังจาก 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร SuperNail Acrylic Advanced and Decoration.

SuperNail Acrylic Advanced & Decoration Kit

2 Glas Dappendish, 6 Dasy Jumpy Files, 6 Dasy Diamond Sponge, 6 Miracle Buffers, Twilight Collection, Aurora Collection, 6 x SuperNail Colored Powder 0.5oz, Decoration Brush, Nail Liquid 8oz,

ราคาพิเศษสำหรับผู้อบรม 9,500 บาท

( You have to bring your Basic Acrylic Kit to the class)

 

Get in Contact

Your Name (required)

Your Email (required)

Enquiry

Your Message

captcha

Print Friendly

One Comment

  1. I’m really interesting about this nail art and would like to learn more about it.

    Send me mote details on it.

Leave a Comment